Use code: offshore15 for 15% off. Available instore also.

Pembrokeshire’s Own Surf Wear Brand.

Offshore Surf Wear is based in Pembrokeshire, a small coastal county in West Wales, with a very rich surfing history dating back to the 60’s.

Yn Gymraeg

Mae Offshore Surf Wear wedi'l leoll yn Sir Benfro, ueouad arfordirol fach yng Ngoruewin Cymru gyda hanes syrffio dwfn sy'n dyddio yn ol i'r 1960au.

Store location: Old Post Office, Penycwm, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA62 6AY

Our products.

Pembrokeshire

Tourists flock to Pembrokeshire each summer to explore the natural beauty of the beaches, landscapes and wildlife. We are lucky to call this place home.

Yn Gymraeg

Daw twristiad i Sir Benfro bob haf i ddarganfod ac archwilio'r harddwch naturiol o ei'n traethau, tirweddau a bywyd gwyllt. Rydym yn ffodus iawn i allu galw'r ue hwn ei'n carfref.

Terms and Conditions.

- No returns after 14 days.

- Damaged item? DM or email us to arrange refund.